22
مرداد

همان روز مرور کن !

درسهاي خوانده شده رو همون روز مرور كنيد.
يک مرور سريع در آخر شب باعث موندگاري بيشتر و بهتر مطلب در مغز ميشه.

مطلب مرتبط
سورپین ٥: بدون عذاب وجدان استراحت کنید!