37599252 304740116765889 68475515850488
04
آبان

شهریه پردیس خودگردان

#انتخاب_رشته
#شهریه #پردیس _خودگردان/#مازاد رشته های #علوم_پزشکی ۹۷-۹۸ برای هر ترم تحصیلی :
.
#پزشکی: بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون
#دندانپزشکی: بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون
#داروسازی: بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون
#پرستاری: بین ۶تا۸ میلیون
#فیزیوتراپی: بین ۸ تا ۱۰ میلیون
#بینایی سنجی: بین ۶تا۸ میلیون
#مامایی: بین ۶ تا۸ میلیون
#اتاق_عمل، #شنوایی_سنجی، #کار درمانی، #هوشبری: بین ۶تا۸ میلیون
.
افرادی كه ميخوان این‌ رشته هارو انتخاب‌ کنند در كنار اين هزينه ها بايد هزینه زندگی روزانه
و‌ مسکن و رفت و آمد‌ و غیره را در شهری كه قبول شدند تهيه كنند تا با ديد باز تری انتخاب رشته كنند.