37872115 232624884252831 72656864382287
22
مرداد

معرفي رشته علوم آزمايشگاهي ، تجربي

علوم آزمایشگاهی یکی ازشاخه های علوم پزشکی است
که بیشتر به آنالیز آزمایشگاهی خون ،مایعات و بافت های بدن انسان
با هدف تشخیص بیماری، پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه سر وکار دارد.
دانشجویان ضمن کسب دانش نظری در زمینه آسیب شناسی
وعلت بروز بیماری ها وتغییرات ناشی از آن ها به صورت تخصصی
با عملکرد آزمایشگاه های تشخیص طبی ،
تجهیزات و دستگاه های پیچیده الکترونیکی و کامپیوتری مورد استفاده در این آزمایشگاه ها،
اصول نمونه برداری از نمونه های بیولوژیک مانند خون و ادرار و…. آشنا می شوند.
امروزه با توجه به پیشرفت روش ها و تجهیزات آزمایشگاهی وانجام آزمایشات متنوع تر ،
نقش علوم آزمایشگاهی در تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری ها روز افزون شده است.