46633765 303449893598667 5470349641622922203 n
22
مرداد

پانسيون سورن

پانسيون سورن
یکی از ویژگی های فضای مطالعه ی اصولی :
از جمله مهم‌ترین ویژگی‌هایی که
مکان مطالعه‌ی مناسب باید داشته باشد داشتن نور کافی است.
نور کافی به معنی نور زیاد نیست.
توصیه‌ای که به دانش‌آموزان در خصوص نور اتاق مطالعه داریم
نور زرد ملایم یا نهایتاً ترکیب نور زرد با سفید است.
اگر نور اتاق مطالعه سفید باشد به دلیل سرد و بی‌روح بودن رنگ آن،
باعث خسته شدن چشم‌ها و بی‌حوصلگی می‌شود .