18011652 1014549912014258 7636079229515333632 n
22
فروردین

قوي ها حواستونو جمع كنيد

دقت داشته باشيد كه وارد مهم ترين بخش زندگی تحصيلی خود می شويد.
در اين دوران انگيزه بچه ها بالا ميره و بچه های كم كار هم فعال تر می شوند.
قوی ها حواستونو جمع كنيد و با جديت ادامه بديد!