03
شهریور

درست تصمیم بگیر ❗️

به قول یه عزیزی، تو فرودگاه منتظر کشتی نباش!
نمیگم رویاتو کوچیک کن، میگم تصمیمات و تلاشتو‌ با رویات تنظیم کن! فقط اون موقع س که واقعا به رویاهات نزدیک میشی..!