11
اردیبهشت

سالگرد تولد لوسی ویلزه!

امروز سالگرد تولد لوسی ویلزه!
ورق بزنید و ببینید که این خانم موفق و تاریخ ساز کی بوده و چیکار کرده 💪🏻
(برای اونا که فکر می کنن خانوما در طول تاریخ کار خاصی نکردن!!)