09B3D4FE 5B90 46DD AE91 CC54E3629D51
23
آذر

امکان ترمیم معدل برای پشت کنکوری های علاقه مند به دانشگاه فرهنگیان

امکان ترمیم معدل برای پشت کنکوری های علاقه مند به دانشگاه فرهنگیان
🔻
شرط معدل دانشگاه فرهنگیان به ۱۴ کاهش پیدا کرده است.
🔺
و چند نکته درباره ترمیم نمرات دروس نهایی برای دیپلمه های نظام جديد: هر شخصی بخواهد درس یا دروسی را مجدد امتحان بدهد و نمره خودش را ترمیم کند می تواند درخواست شرکت مجدد در امتحانات نهایی را بدهد. به این ترتیب متقاضیان به منطقه آموزش و پرورش خود که دیپلمشان را آنجا گرفته اند مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت می کنند. دانش آموزی که اکنون در حال تحصیل است نمی تواند درخواست ترمیم نمره بدهد. بنابراین هر دانش آموخته می تواند تنها یک مرتبه از این امکان استفاده کند. نمرات ترمیم شده فقط برای اعمال سوابق تحصیلی در کنکور سراسری به سازمان سنجش ارسال می شود و تاثیری در معدل و نمره دیپلم افراد ندارد.