5DCC5D17 B15F 4354 9BA9 75C15BAE318C
13
آبان

رتبه‌های برتر کنکور از سربازی معاف می‌شوند؟

🔻سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه آیا رتبه‌های برتر #کنکور ، نخبگان و … امکان معافیت از سربازی را دارند یا خیر؟ گفت: چیزی به عنوان معافیت نخبگان، استعدادهای برتر، رتبه‌های تک رقمی کنکور و نظایر آن از خدمت سربازی نداریم اما ستاد کل نیروهای مسلح تسهیلاتی را برای این افراد در نظر گرفته و بر این اساس با توجه به رویکرد جدیدی که در مورد انجام سربازی وجود دارد این افراد می‌توانند در ازای انجام #پروژه_تحقیقاتی کارت #پایان_خدمت بگیرند.

🔻
بفرستید برای پسرای مشمول 😂😎💪🏻
🔺