65534038 2292422014159510 6393870444351065360
22
تیر

ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد مهر ۹۸

لینک ثبت نام رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد مهر ۹۸ بر روی سایت دانشگاه آزاد
فعال شده و داوطلبان تا روز چهارشنبه ۶ شهریور فرصت دارند
با مراجعه به سایت azmoon.iau.ac.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند .