22
تیر

ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد مهر ۹۸

لینک ثبت نام رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد مهر ۹۸ بر روی سایت دانشگاه آزاد
فعال شده و داوطلبان تا روز چهارشنبه ۶ شهریور فرصت دارند
با مراجعه به سایت azmoon.iau.ac.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند .