6485DE71 69E2 4B54 ADE3 A977BA1B0AB3
15
دی

چیزایی که تو مدرسه یاد نمیدن!

مدرسه خیلی چیزا یادمون میده؟ بله!
حجم درسا زیاده؟ بله!
اما به نظرتون این همه‌ی چیزیه که شما واسه زندگی لازم دارید؟ البته که نه!!!
خیلی مسائل مهم تر هم هست که باید یاد بگیرید و از آموزه هاتون تو زندگی استفاده کنید، این به این معنی نیست که تحصیلات آکادمیک بده، به این معنیه که همه چیزو بهتون نمیگن و خودتون با اشتیاق باید دنبالش برید !