25
دی

چیزایی که باید ۵ سال پیش بهمون میگفتن!

چیزایی که کاش ۵ سال پیش بهمون میگفتن ! تو هر سنی که هستی خصوصا اگه دم کنکوری واقعا باید اینارو دونی چون حقیقت محضه!

🔴 بفرست برای اونایی که فک می کنی لازمه اینارو بشنون 💪🏻

مطلب مرتبط
اتاق عمل ، تجربي