Free Vector Deadline concept illustration
06
خرداد

برنامه امتحانات نهایی 1403

برنامه جدید امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳ هر سه پایه منتشر شد.

با توجه به حادثه در گذشت رئیس جمهور و لغو امتحانات نهایی، برنامه امتحان نهایی تغییر و اصلاحیه برنامه امتحانات نهایی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم منتشر شد.

برنامه امتحان نهایی پایه دوازدهم 

1

برنامه امتحان نهایی پایه یازدهم

 

14030301P618h2c1004

برنامه امتحان نهایی پایه دهم