زمان کنحکور scaled
20
خرداد

تعویق کنکور تیر ماه 1403

آیا کنکور عقب میوفته؟

در جواب به این سوال گفته می شه که براساس تصویب سازمان سنجش، آزمون سراسری ۱۴۰۳ در دو نوبت یعنی در اردییبهشت ماه و تیر ماه برگزار میشه. کنکور اردیبهشت که در زمان مقرر برگزار شد، اما کنکور تیر ماه به دلیل تعویق امتحانات نهایی همزمانی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به ۲۱ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳ تغییر زمان داده شد.

توجه داشته باشید داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور سراسری، فرم ثبت نام را تکمیل کردند  باید در بازه زمانی که بعدا اعلام میشه با مراجعه به سایت سازمان سنجش کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.