05
مهر

معرفی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، مسایل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سیاسى جامعه با مراجعه به احكام و حقوق اسلامى مورد بررسى و مطالعه قرار می‌گیرد و وظایف و حقوق انسان از دیدگاه شریعت الهی مشتمل بر رابطه میان انسان و خدا، رابطه انسانها با یکدیگر یا وظایف انسان نسبت به خود و طبیعت بررسی می‌شود.

لازم به ذکر است که رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با رشته حقوق تفاوت‌هایی دارد از جمله این که در رشته حقوق مسائل مختلف حقوق اعم از فقه اسلامی، حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق تجارت و قوانین موضوعه که در قانون اساسی مشخص شده و توسط مجلس شورای اسلامی تکمیل و تفسیر می‌شود، تدریس می‌گردد اما در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوقی که از قرآن و احادیث استخراج می‌شود و اصول قواعد کلی حاکم بر فقه آموزش داده می‌شود .

همان‌طور که قبلا بیان شده رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی مرتبط‌ ‌‌‌‌‌ترین رشته با رشته حقوق است. کسانی که دارای مدرک کارشناسی این رشته هستند می‌توانند در آزمون وکالت شرکت کرده و در کسوت وکالت فعالیت نمایند. یکی از دلایلی که باعث شده فارغ‌التحصیلان این رشته بتوانند هم پای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در آزمون وکالت شرکت نمایند، واحد‌های درسی مشترک بین این دو رشته است .

مطلب مرتبط
معرفی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد:

قاضی، وکیل، دادیار، کارشناس و مشاور حقوقی، سردفتر، معلم، پژوهشگر

تعداد کل واحد های این رشته ۱۳۵ واحد می‌باشد.

 

·                 علوم قرآن و حدیث

·                 نهج البلاغه

·                 معارف قرآن

·                 فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

·                 فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

·                 فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

·                 علوم حدیث

·                 الهیات و معارف اسلامی

·                 فلسفه و کلام اسلامی

·                 عرفان اسلامی

·                 فقه و حقوق جزا

·                 فقه و حقوق خصوصی

·                 فقه سیاسی

·                 شیعه شناسی

·                 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

 

·       علوم و معارف نهج البلاغه

مطلب مرتبط
معرفی رشته روانشناسی

·                 تفسیر تطبیقی

·                 فقه و مبانی حقوق اسلامی

·                 فقه و حقوق جزا

·                 علوم قرآن و حدیث

·                 الهیات و معارف اسلامی ارشاد

·                 فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی

·                 الهیات و معارف اسلامی _ ادیان و عرفان

·                 الهیات و معارف اسلامی _ تاریخ و تمدن اسلامی

·                 الهیات و معارف اسلامی _ فلسفه و کلام اسلامی

·                 حکمت متعالیه

·                 کلام امامیه

·                 فقه شافعی

·                 مذاهب کلامی

·                 دین پژوهی

·                 شیعه شناسی

در رشته‌ی فقه و مبانی حقوق اسلامی امکان بورس شدن و مهاجرت برای ادامه ی تحصیل در خارج از کشور و دانشگاه‌های برتر جهان وجود ندارد ولی حتی اگر به سختی بتوان با این رشته مهاجرت کرد در آینده به مشکلات زیادی برخورد خواهید کرد .