28
دی

با تست هاي ساده شروع كنيد

با تمرين تست هاي ساده و رند شروع كنيد ؛
حل تست هاي ساده ميتونه تسلط شمارو در اون مبحث درسي بيشتر و مطالعه تون رو تثبيت كنه.
همچنين علاقه و انگيزه ي بيشتري براي ادامه ي كار در شما ايجاد ميكنه.